Oles Trafikskola KB © 2011 • Privat text och bild•

E-post:

trafikskola@oles.eu

 

Tel: 0738-90 00 90

Se öppettider

 

 

Mobiltelefoner i trafiken

Idag har nästan alla med sig en mobiltelefon när de kör bil. Men att prata i mobiltelefon samtidigt som du kör bil är inte att rekommendera. Att prata i mobiltelefon påverkar alltid körningen. Men det finns en hel del du kan göra för att minska riskerna.

Visste du att förare som pratar i mobiltelefon

 

 • har längre reaktionstid
 • har längre bromssträcka
 • har sämre kontroll på vad som händer i korsningar och bredvid vägen
 • tittar mindre i sido- och backspeglarna
 • missar fler vägmärken och trafikinformation
 • gör större och kraftiga rattrörelser
 • gör kraftigare inbromsningar.

Så minskar du riskerna

 • Undvik att prata i mobilen när du kör.
 • Använd mobilsvar eller be en medpassagerare att ringa eller svara.
 • När du måste ringa - stanna på ett säkert ställe.
 • Om du måste prata när du kör - håll samtalet kort och be att få ringa upp senare.
 • Var medveten om att handsfree inte minskar olycksrisken.
 • Ha telefonen lättillgänglig - inte i fickan, väskan eller jackan.

Vad siger lagen?

Om du kör trafikfarligt för att du pratar i mobiltelefon kan du dömas för vårdslöshet i trafik. Straffet är dagsböter eller fängelse i upp till två år. Du riskerar dessutom att bli av med körkortet eller få en varning.

 

Trafikförordningen (SFS 1998:1276)

I trafikförordningen finns de allmänna försiktighetskraven som gäller alla förare. De gäller också när föraren pratar i mobiltelefon.

2 kapitlet 1 §
För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.

3 kapitlet 1 §
Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.

Vad gäller i andra länder?

I många andra europeiska länder finns det lagar om hur du får använda mobiltelefon när du kör bil. Det vanligaste är att du måste använda handsfree när du pratar i mobiltelefon i trafiken. Definitionen av begreppet ”handsfree” varierar, och därför bör du som ska ut och resa med bil kontrollera vad som gäller i respektive land.

 

Supermiljöbilspremie införs från och med 1 januari 2012

Regeringen har beslutat att införa en supermiljöbilspremie för att stimulera marknadsintroduktionen av personbilar med väldigt låga utsläpp av koldioxid – så kallade supermiljöbilar. Premien införs från och med 1 januari 2012. Transportstyrelsen kommer att hantera prövning och administration av premien.

En supermiljöbil definieras som en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav (Euro 5 eller Euro 6) och som dessutom inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. 

Andra viktiga förutsättningar är att fordonet måste vara registrerat i Sverige med stöd av typgodkännande samt att fordonet tas i trafik för första gången tidigast 1 januari 2012.

Premien kommer alltid att vara 40 000 kronor om ägaren är en privatperson. Om ägaren är ett företag eller annan organisation gäller att premien kommer att vara 35 % av prisskillnaden mellan nybilspriset för en supermiljöbil och närmast jämförbara bils pris, dock högst 40 000 kronor.

För både privatpersoner och företag/organisationer gäller att premien inte får kombineras med andra former av statliga eller kommunala stöd för inköp av supermiljöbilar.

Utbetalningarna av premien kommer att administreras av Transportstyrelsen. Ett arbete har påbörjats för att bygga upp hanteringsrutiner för att sköta administrationen. Vi bedömer att vi kan börja betala ut premier under våren 2012 med retroaktiv verkan från och med 1 januari 2012.

Nya regler för handledare vid privat övningskörning 

Den som övningskör privat måste ha en godkänd handledare. Från 1 februari 2012 gäller nya regler som innebär att en handledare kan ha max 15 elever samtidigt.

Om du vill vara handledare måste du ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen. Du måste ha ett godkännande för varje elev och från 1 februari 2012 kan du som mest ha 15 godkännanden samtidigt. Ett godkännande gäller i fem år och kan innehålla flera behörigheter, förutsatt att du ansöker om dem vid samma tillfälle.

 

Alkolås efter rattfylleri – nytt alternativ istället för körkortsåterkallelse

Den som riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har nu möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort. Efter många års försöksverksamhet träder nya regler i kraft vid årsskiftet.

Bakgrunden till det nya systemet är att stärka incitamenten för att välja alkolås som ett alternativ till körkortsåterkallelse, deltagaravgiften slopas och de totala kostnaderna minskar. Samtidigt blir det längre spärrtider på ett återkallat körkort och därmed mer kännbart att avstå. Det nya systemet innebär bland annat färre läkarbesök, färre loggtömningar av alkolåset och differentierad villkorstid på ett eller två år.

Förutsättningen att få villkor om alkolås är att trafikbrottet handlar om rattfylleri på grund av alkohol, inte andra droger. Böter eller fängelsestraff utdöms även om man får villkor om alkolås, beslutet påverkar alltså inte straffet. Mer>>

 

Källa: Transportstyrelsen

 

 

 

 

Ole Kauppi

Trafikskolechef och utbildningsledare

 vid Ole´s Trafikskola